|
ثبت نام
محورهای اقتصاد مقاومتی PDF Print نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰

بسمه تعالی

محورهای اقتصاد مقاومتی :

محور اول : تبیین رویکرد اقتصاد مقاومتی در گفتمان مقام معظم رهبری (دام عزه)

· ضرورت ها

· ویژگی ها

· عرصه ها

· الزامات

· شیوه ها

· الگوهای مدیریتی

· ظرفیت ها

· فرصت ها

· موانع و آسیب ها.

محور دوم : الزامات بهبود محیط اقتصاد ملّی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهادی

· ایجاد شرایط ثبات اقتصادی (کنترل تورم و رکود)

· بهبود فضای کسب و کار

· ایجاد محیط رقابتی و پیاده سازی کامل سیاست های کلی اصل 44

· ایجاد زمینه ها و شرایط کارآفرینی

· بهینه سازی نقش و جایگاه دولت در اقتصاد

· مقابله با اقتصاد زیرزمینی و مفاسد اقتصادی و تقویت امنیت اقتصادی

محور سوم : بهره گیری مطلوب ازفرصت ها و مقابله مؤثر با تهدیدات در محیط اقتصاد بین الملل در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهاد ی

· استفاده مطلوب از فرصت ها در بازارهای منطقه ای و جهانی

· سرمایه گذاری خارجی

· انتقال تکنولوژی

· توسعه و پایدار سازی بازارهای صادراتی

· جذب گردشگری

· مناطق آزاد تجاری

· مدیریت واردات و مقابله مؤثر با آثار رکود و بحران جهانی

· قیمت شکنی کشورهای رقیب

· تحریم های تجاری و مالی

· رقابت های منطقه ای و جهانی

محور چهارم : بهبود عملکرد بخش عمومی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهاد ی

· توسعه دولت الکترونیک

· بهبود سیاست گذاری اقتصادی و تنظیم مقررات

· بهینه سازی اندازه دولت

· تقویت خدمات عمومی و اجتماعی

· افزایش کارآیی در اداره انحصارات و شرکت های دولتی

· بهبود نظارت و ارزیابی در بخش عمومی

محور پنجم : اصلاحات ساختاری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهاد ی

· اصلاحات ساختاری

· اصلاح نظام آموزشی علمی و فنآوری

· اصلاح نظام اداری

· اصلاح نظام قانونگذاری

· اصلاح نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری

· اصلاح نظام مالی(بانک ، بیمه ،بورس و سایر مؤسسات مالی)

· اصلاح نظام بازرگانی داخلی

· اصلاح تجارت خارجی و گمرکی و نظام مالیاتی

محور ششم : اصلاحات نهادی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهاد ی

· اصلاح نهادهای حاکمیتی

· نهادهای عمومی

· نهادهای غیر دولتی و مردم نهاد (اصناف و اتحادیه ها، سازمان های غیر دولتی (NGO) و غیره )

· اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات (قانون کار ، حقوق مالکیت ، مالکیت فکری و سایر قوانین)

محور هفتم : فرهنگ سازی جهادی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهاد ی ترویج و تقویت فرهنگ بسیجی و روحیه جهادی

· استحکام معنویت سرمایه مذهبی و ارزش مداری

· فرهنگ تولید و مصرف

· وجدان کاری

· فرهنگ کار و کارآفرینی

· سرمایه اجتماعی

· مشارکت اجتماعی

· اتحاد و انسجام ملی

محور هشتم : تقویت و گسترش عدالت اجتماعی با رویکرد مدیریت جهادی

· توزیع مناسب و عادلانه امکانات عمومی

· ایجاد فرصت های برابر

· رانت زدایی و مقابله با بی عدالتی

· توزیع مجدد درآمدها و ثروت

· تقویت عدالت مالیاتی

· تقویت وگسترش تأمین اجتماعی

محور نهم : ارتقاء بهره وری منابع و عوامل تولید با رویکرد مدیریت جهادی

· ارتقاء بهره وری منابع انسانی

· حفظ منابع طبیعی و زیست محیطی

· مدیریت منابع سرمایه ای

· مدیریت منابع مالی

· مدیریت منابع انرژی

· تحقق اقتصاد دانش بنیان

· توسعه مدیریت دانش

· پیشرفت علمی و فنآوری

محور دهم : ارتقاء بهره وری در بخش های اقتصادی با رویکرد مدیریت جهادی

· بخش کشاورزی و اقتصاد مقاومتی

· بخش صنعت و اقتصاد مقاومتی

· بخش خدمات و اقتصاد مقاومتی

 

عضویت در کانال رسمی انجمن

 

کانال رسمی تلگرامی     -     تالار گفتگوی ازاد

جهت عضویت در کانال تلگرامی انجمن جهت اطلاع از بروز رسانی سایت و دریافت مطالب اعضاء انجمن از طریق تلگرام بر روی تصویر کلیک نمایید.