گزارشات

نشست علمی 31 فروردین 1395

جلسه سه شنبه ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ موضوع: ادامه بحث جلسه قبلی در اقتصاد مقاومتی، کار دانشجویان ایرانی در آلمان مرتبط با اقتصاد مقاومتی، گزارش مربوط به هیات مدیره و تغییر زمان جلسات،…

نشست علمی 17 فروردین 1395

جلسه سه شنبه ۱۷ فروردین ۹۵ مسجد پیامبر اعظم ص. نکات و پیشنهادات عملیاتی در اقتصاد مقاومتی توسط اعضا. ۱)اقتصاد مقاومتی مستلزم اینست که از ناحیه دولت اقدام و عمل…

صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/01/25

“بسمه تعالی” صورتجلسه  هيئت مديره مورخ 94/01/25 حاضرين: آقايان دکتر: وزیری – علي اكبري – درویش- راد- بابایی – حافظیه –  شيخي- عباسی در ابتداي جلسه دكتر علي اكبري ضمن…