شعبات انجمن

 

شعبه مركزي

نشاني: تهران، خبابان كريم خان زند،‌ نبش خيابان آبان شمالي (دكترعضدي) ، ساختمان دانشگاه علامه طباطبائي،‌ طبقه دوم ، اتاق 221 ‌   تلفن: 22277305      88901446    …