سند راهبردي انجمن

 
دانلود فايل سند راهبردي

راهبردهاي انجمن

  استراتژي هاي انجمن علمي اسلام و پيشرفت در پنج موضوع اصلي طبقه بندي گرديده اند: برند شدن و كسب مرجعيت علمي مديريت و رهبري آموزش ،‌توانمند سازي و توسعه…

ماموريت انجمن

بیانیه مأموریت انجمن علمی اسلام و پیشرفت انجمن علمی اسلام و پیشرفت با اتکال به خداوند متعال و توسل به ائمه اطهار مأموريت اصلي خود را افزايش و ارتقاء سطح…

چشم انداز انجمن

چشم انداز انجمن علمی اسلام و پیشرفت انجمن علمي اسلام و پيشرفت ،‌ داراي نام و نشان شناخته شده در سطح بين المللي و جايگاه نخست در سطح منطقه از…