ساير دستاوردها

محورهای اقتصاد مقاومتی

بسمه تعالی محورهای اقتصاد مقاومتی : محور اول : تبیین رویکرد اقتصاد مقاومتی در گفتمان مقام معظم رهبری (دام عزه) · ضرورت ها · ویژگی ها · عرصه ها ·…

تبیین سیاستهای کلی اصل 44و اقتصاد مقاومتی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم تبیین سیاستهای کلی اصل 44و اقتصاد مقاومتی سیاستهای کلی اصل 44 دائمی و پایدار است نه منطقی و زودگذر بنابراین باید زمینه تحقق اهداف اصل 44…

اقتصاد مقاومتی وانتظارازدانشگاه

بسمه تعالی اقتصاد مقاومتی وانتظارازدانشگاه صادق ملکی آوارسین[1] مقدمه: اقتصاد مقاومتی اصطلاحی است که اولین بار توسط رهبر انقلاب اسلامی مطرح گردید که به اعتقا وی اقتصاد مقاومتی آن اقتصادی…