خلاصه عملكرد انجمن از سال 85 تا پايان سال 87

خلاصه عملكرد انجمن از سال 85 تا پايان سال 87

بسمه تعالي

خلاصه عملكرد انجمن علمي اسلام و توسعه اقتصادي

از سال 85 تا پايان سال 87

 

مقدمه:

انجمن علمي اسلام و توسعه اقتصادي به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوط به اسلام و توسعه در تاريخ 16/10/81 تاسيس گرديد. كه در سومين نشست عمومي انجمن در مورخ 22/3/82  گروههاي علمي – تخصصي زير تشكيل و مورد تاييد قرار گرفت.

گروه مباني و مولفه هاي اسلام و توسعه اقتصادي

گروه روش شناسي اسلام و توسعه اقتصادي

گروه كاربردي يافته هاي علمي

گروه مسئله شناسي اقتصادي جهان اسلام

گروه توسعه ابزارهاي مالي و پولي اقتصادي اسلامي

ضمناً در جلسه هيئت مديره مورخ 28/3/82 آقايان دكتر محسن الويري ، دكتر عماد افروغ ، دكتر بيژن عبدي ساوجيان ، دكتر علي اصغر ابوالحسني ، حجت الاسلام و المسلمين دكتر مصباحي مقدم را بعنوان مسئولين گروه هاي فوق الذكر تعيين نمودند.

مهمترين اقدامات انجام شده

الف: همايش ها

1. مشاركت در برگزاري همايش ملي ” سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 – ظرفيتها و بايستگي ها – چالش ها و فرصت ها” كه در روزهاي 12 و 13 اسفندماه سال 85 برگزار گرديد.

2. مشاركت در برگزاري همايش بين المللي ” بناي آينده اي مطمئن براي منطقه آسياي جنوب غربي” در 23 بهمن ماه سال 1386 برگزار گرديد.

ب: نشست هاي علمي-تخصصي

3. از سال 1385 تا پايان سال 1387 مجموعاً  15 نشست علمي – تخصصي برگزار گرديده است كه به تفكيك به شرح ذيل مي‌باشد.

سال 1385:

4. درآمدي بر توسعه در عهد نبوي – دكتر الويري-12/5/85

5. انسان اقتصادي از ديدگاه آيات قرآن – دكتر بيژن عبدي ساوجيان-9/6/85

6. برخي اصول حاكم بر اقتصاد اسلامي- دكتر حسن علي اكبري 13/7/85

سال 1386:

7. بحث و بررسي مباني نظري و الگوي عملي براي توسعه مبتني بر اسلام – دكتر كاظم نجفي علمي – 25/5/86

8. درآمدي بر الگوي توسعه اسلامي 29/6/86

9. تفاوت ديدگاه ها و برنامه ريزي توسعه كشور – دكتر الياس نادران -16/12/86

سال 1387:

10. اهداف اقتصادي و سازندگي در اسلام (بخش اول) دكتر حسن علي اكبري-15/8/87

11. اشكالات عقود اسلامي در بانكداري بدون ربا با مضامين واقعي مندرج در مستندات اسلامي – دكتر نجفي علمي – 22/8/87

12. سوالات اساسي در حوزه اقتصاد اسلامي – دكتر بيژن عبدي ساوجيان-29/7/87

13. مقدمه اي بر روش شناسي اقتصاد اسلامي – آقاي سيد مهدي زريباف-6/9/87

14. اهداف اقتصادي و سازندگي در اسلام (بخش دوم)- دكتر حسن علي اكبري 12/9/87

15. اهداف اقتصادي و سازندگي در اسلام (بخش سوم)- دكتر حسن علي اكبري 20/9/87

16. اهداف اقتصادي و سازندگي در اسلام (بخش چهارم)- دكتر حسن علي اكبري 4/10/87

17. اقتصاد اسلامي و جامعه فراصنعتي-دكتر رضا فاضلي-25/10/87

18. سه نشست در خصوص تهيه محورهاي همايش” روش شناسي دستيابي به الگوي توسعه اسالمي- ايراني”

ج: سخنراني ها:

19. اعزام اعضاي انجمن جهت سخنراني در زمينه هاي مختلف بويژه اسلام و توسعه و چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران ، همايش ها ، دانشگاه هاو ساير گردهمايي علمي و تخصصي(حدود 30 سخنراني)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *