راهبردهاي انجمن

راهبردهاي انجمن

 

استراتژي هاي انجمن علمي اسلام و پيشرفت در پنج موضوع اصلي طبقه بندي گرديده اند:

 • برند شدن و كسب مرجعيت علمي
 • مديريت و رهبري
 • آموزش ،‌توانمند سازي و توسعه سرمايه انساني
 • پژوهش و تحقيقات
 • مشاوره و راهنمايي

 

 

 • استراتژي هاي آموزش ،‌ توانمندسازي و توسعه سرمايه انساني:


  1. راه اندازي دوره هاي آموزش عالي.
  2. تأسيس شعب انجمن در دانشگاه ها ، دانشكده ها و مراكز استاني در كشور و راه اندازي شعب فعال در خارج از كشور.
  3. اعزام اعضاي فعال انجمن به خارج از كشور جهت گذراندن دوره هاي تخصصي و حرفه اي.
  4. برگزاري دوره هاي آموزشي و كارگاه هاي حرفه اي در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي.
  5. ارائه خدمات آموزشي به استان ها ،‌ سازمان ها ،‌ شركت ها ،‌ موسسات ،‌ بانك ها ،‌ مديران و … در سطح ملي و بين المللي.
  6. رشد ، ارتقا و توانمند سازي اعضاي انجمن در جهت اهداف اقتصاد مقاومتي در تراز جهاني.

   

  • استراتژي هاي پژوهش و تحقيقات:


   1. حمايت مادي و معنوي از آثار علمي اعضاي انجمن.
   2. راه اندازي سه فصلنامه تخصصي علمي پژوهشي در موضوعات : مديريت ،‌ اقتصاد و مديريت مالي.
   3. راه اندازي دو فصلنامه عمومي علمي پژوهشي در موضوعات علوم انساني.
   4. برگزاري جلسات سخنراني ،‌ هم انديشي ،‌ نقد ،‌ مناظره و مباحثه در موضوعات مرتبط با انجمن در سطح ملي و فراملي.
   5. انتشار كتب ،‌ مقالات ،‌ نشريه و فصلنامه به زبان فارسي و ساير زبان هاي مرسوم دنيا.
   6. ايجاد بانك اطلاعاتي جامع ،‌ پويا و روزآمد در موضوعات مرتبط با انجمن.
   7. عقد تفاهم نامه جهت انجام پروژه هاي علمي و تحقيقاتي با صاحبان صنايع و مراكز تصميم گير دولتي و غير دولتي.

    

   • استراتژي هاي مشاوره و راهنمايي:


    1. ايجاد كميته هاي مشاوره اي علمي و تخصصي در سطح ملي و بين المللي.
    2. تشكيل اتاق هاي فكر و مشاوره اي براي وزارتخانه ها ،‌ نهادهاي اجرايي ،‌علمي ،‌پژوهشي و آموزشي.
    3. ايجاد و راه اندازي خدمات مشاوره ي مديريتي ، بانكي ،‌ سرمايه گذاري ، اقتصادي و … در سطح ملي و بين المللي.
    4. ايجاد و راه اندازي خدمات مشورتي به اعضاي داخلي و خارجي انجمن .
    5. راه اندازي اتاق هاي فكر مردم پايه جهت بهينه سازي ها ، استقرار نظام مديريت دانش ، توانمند سازي ، مديريت پروژه ، پياده سازي نظام ارزيابي عملكرد، تكميل سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه و … .
    6. توسعه شراكت ها و ائتلاف ها با هدف تقويت نظام مشاوره ، افزايش بهره وري ، خلاقيت و نوآوري.

     

     

    • استراتژي هاي برند شدن و كسب مرجعيت علمي:


     1. طراحي و اعطاي نشان اسلام و پيشرفت براي فعالين اين حوزه
     2. راه اندازي كميته فعاليت هاي بين المللي و عضويت در انجمن ها و اتحاديه هاي خارجي .
     3. عقد تفاهم نامه با دانشگاه ها ،‌ دانشكده ها ،‌ انجمن ها ،‌ پژوهشكده ها ،‌ موسسات  و ساير مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي به منظور همكاري هاي متقابل.
     4. حضور موثر در نمايشگاه هاي مرتبط با زمينه فعاليت و مأموريت انجمن در سطح ملي و فراملي.
     5. برگزاري و مشاركت در سمينارها ،‌ كنفرانس ها ،‌ گردهمايي ها و نشست هاي علمي در زمينه هاي مرتبط با انجمن در سطح ملي ،‌منطقه اي و بين المللي.
     6. چند زبانه و بين المللي كردن وب سايت انجمن

      

     • استراتژي هاي مديريت و رهبري:


      1. تدوين و تصويب ساختار سازماني انجمن و تدوين نظام انگيزشي جهت ايجاد انگيزه براي خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني.
      2. تشكيل تيم ها و گروه هاي تخصصي مطالعاتي و اجرايي.
      3. استاندارد سازي خدمات و فعاليت ها و بهينه سازي سيستم ها و روش ها در تراز جهاني.
      4. توسعه سيستم ها و استفاده بهينه از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي دستيابي به اهداف.
      5. ملي ، منطقه اي و جهاني شدن فعاليت ها در زمينه هاي مرتبط با فعاليت هاي انجمن.
      6. جذب نيرو هاي متخصص و نخبه و شناسايي فرصت هاي علمي ،‌ آموزشي ، پژوهشي ، پروژه اي و افزايش بهره وري منابع.
      7. ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي ، علمي ، دانش آفريني و توسعه ي كارآفريني در جامعه ي هدف .
      8. مديريت با تفكر راهبردي ، تفكر خلاق و تفكر برتر در كليه سطوح انجمن .
      9. دانشي ، تخصصي و حرفه اي شدن و توسعه و تكميل زنجيره ارزش با هدف ارزش آفريني.
      10. نهادي و نهادينه سازي انجمن در تمام فعاليت هاي علمي ، پژوهشي ، آموزشي ، تخصصي در راستاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي.

      دیدگاهتان را بنویسید

      نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *